تحلیل آزمون بخش مهمی فرایند آزمون

بخش مهمی از فرایند حضور فعال در آزمون‌ها، به نوع تحلیل امتحان‌های پشت سر گذاشته‌شده وابسته است.

تحلیل آزمون بخش مهمی فرایند آزمون

بخش مهمی از فرایند حضور فعال در آزمون‌ها، به نوع تحلیل امتحان‌های پشت سر گذاشته‌شده وابسته است. تداخل دوره‌ی تحلیل آزمون و دوره‌ی آماده‌سازی، نشان‌دهنده‌ی یک نکته‌ی بسیار واضح است؛ برای ساختن یک آزمون ساده در پیشِ رو  باید از ایستگاه امتحانات گذشته با موفقیت عبور کنیم.

مناسب‌ترین زمان برای انجام تحلیل دقیق آزمون، نزدیک‌ترین زمان به آن است. در اولین زمان ممکن نسبت به تهیه‌ی کارنامه‌ی آزمون اقدام کنید تا منبع مناسبی برای سنجش عملکرد داشته باشید. تحلیل آزمون صرفاً مشخص کردن سؤالات درست و نادرست از روی پاسخ‌نامه نیست. این اولین گام است ولی هنوز مراحل مهم دیگری برای رسیدن دقیق‌ترین تحلیل ممکن باقی مانده است.

در زمان تحلیل آزمون، اولویت‌بخشی به نقاط قوت را به خاطر داشته باشید و پاسخ سؤال‌های زیر را به‌وضوح مشخص کنید:

در آزمون پشت سر گذاشته‌شده به چند سؤال پاسخ درست داده‌اید؟ تعداد پاسخ‌های اشتباه چندتاست؟

این وضعیت پاسخ‌گویی در هر گروه از درس‌های عمومی و اختصاصی چگونه است؟

در آزمون برای چند درس هدف‌گذاری پیشرفتی داشتید و نحوه‌ی اجرای این هدف‌گذاری چگونه بود؟

چند درس از نقاط قوت با توجه به آزمون گذشته ثابت ماندند؟

چند درس را به گروه نقاط قوت اضافه کردید؟

مباحث اصلی که در آن‌ها سؤال‌ها را بدون پاسخ گذاشتید یا نادرست پاسخ دادید کدام است؟

ویژگی آزمون ساده را به خاطر دارید؟ آزمون ساده (بر اساس سطح توانمندی خودتان) آزمونی است که در اجرای هدف‌گذاری شخصی‌تان با موفقیت عمل کرده باشید، تمام اطلاعات آزمونی را به پاسخ‌برگ منتقل کرده باشید و درنهایت به تراز دلخواهتان رسید باشید. تحلیل آزمون پشت سر گذاشته‌شده علاوه بر مرور مجدد آموخته‌ها و نقاط قوت، دید بسیار خوبی از نقاط ضعف در اختیار شما خواهد گذشت. این همان سودمندیِ بزرگ تحلیل آزمون است. در طول دوره‌ی آماده‌سازی تا امتحان بعدی باید نگاه ویژه‌ای به داده‌های تحلیلی امتحان گذشته داشته باشیم.