آرامش آزمون با تکنیک‌های آزمون

با تداوم حضور در آزمون می‌توان با اجرای سه تکینک در آزمون‌ها بیش از ارزیابی خود در جلسه‌ی آزمون بیاموزید.

آرامش آزمون با تکنیک‌های آزمون

با تداوم حضور در آزمون می‌توان با اجرای سه تکینک در آزمون‌ها بیش از ارزیابی خود در جلسه‌ی آزمون بیاموزید.

1. با تکنیک × و - در آزمون می‌آموزید چگونه سؤالات وقت‌گیر را به‌راحتی در زمان مناسب پاسخ دهید و از سؤالاتی که بلد نیستید بگذرید و تمرکز خود را بر روی سؤالاتی بگذارید که بلد هستید و مطالب را در منزل کامل کنید.

2. با تکنیک «ف، ش، م، ن» می‌توانید سؤالات را طبقه‌بندی کرده و ذهن را شفاف کنید و با اولویت‌بندی مباحث و تقسیم زمانی بین نوع سؤالات، مباحث را کامل فرابگیرید.

3. با تکنیک مدیریت زمان می‌آموزید که هر درس را در همان زمان پاسخ دهید و درسی را قربانی درس‌های دیگر نکنید.