برای خودت درس بخوان

او داشت برای دیگران تلاش می‌کرد، نه برای خودش.

برای خودت درس بخوان

از دانش‌آموزان خوب و درس‌خوان بود اما همیشه گله از این داشت که از تراز و نتیجه‌ی آزمونش راضی نیست. دفتر برنامه‌ریزی‌اش را که بررسی کردم ساعت‌های مطالعه‌‌اش خیلی خوب بود اما بعد از کلی بحث و گفت‌وگو متوجه شدم که گویی فقط برای پر کردن دفتر برنامه‌ریزی، درس خوانده است یا برای راضی نگه داشتن پدر و مادرش و برای رسیدن به ساعتی که مشاورش تعیین کرده بود.

برای همه درس می‌خواند به جز خودش. هیچ گاه به این فکر نکرده بود که پای آینده‌اش در میان است. فقط می‌خواست مسئولیتی را که بر دوش دارد با بی‌مسئولیتی تمام انجام دهد.

هیچ گاه به این فکر نکرده بود که دارد آینده‌ی خودش را رقم می‌زند و جایگاه او فراتر از این‌هاست و باید برای خودش درس بخواند، برای ساختن رؤیاهای قشنگش، برای رسیدن به آرزوهایش، برای برتر بودن، برای اول بودن و برای بهترین بودن.

او داشت برای دیگران تلاش می‌کرد، نه برای خودش.