شروع صحیح برای مطالعه

برای موفقیت در مطالعه باید درست آغاز کنید.

شروع صحیح برای مطالعه

برای موفقیت در مطالعه باید درست آغاز کنید:

برنامه‌ی درسی خود را طوری تنظیم کنید که از خواندن کتاب‌ها، هدفی واضح و روشن را دنبال کنید. درس‌ها را طوری برنامه‌ریزی کنید که هنگام مطالعه، ابتدا کتاب‌های آسان را بخوانید، نه کتاب‌های سخت را. هنگام مطالعه‌ی یک کتاب، ابتدا از قسمت‌های آسان و جذاب شروع کنید و بعد به سراغ بخش‌های سخت‌تر آن بروید. این کار را می‌توانید با مرور قسمت‌های خوانده‌شده‌ی قبلی آغاز کنید. قسمت‌های آسان و جذاب علاقه‌ی شما را به خواندن افزایش می‌دهند.

در برنامه‌ریزی درسی خود، موضوع‌های مشابه را پشت سر هم قرار ندهید و آن‌ها را یکی پس از دیگری مطالعه نکنید و تا حد ممکن بین آن‌ها فاصله بگذارید.

 اگر می‌خواهید چند کتاب را در یک روز مطالعه کنید ابتدا زمان‌های خواندن و ترتیب قرار گرفتن آن‌ها را مشخص کنید و بعد به مطالعه بپردازید. حتی‌المقدور برای یک کتاب بیش از دو ساعت وقت در نظر نگیرید و زمان‌های مطالعه را به مدت‌های دو ساعته تقسیم کنید. تصور نکنید که هر چه زمان مطالعه‌ی یک کتاب بیش‌تر باشد، بهتر است. برعکس هر چه زمان کوتاه شود و موضوع مورد مطالعه‌ عوض شود، میزان یادگیری افزایش می‌یابد.

 اگر می‌خواهید در شش روز هفته، شش کتاب بخوانید، هرگز هر کتاب را در یک روز نخوانید و برای شش روز، شش کتاب در نظر نگیرید. بهتر است هر روز را به شش قسمت تقسیم کنید و در هر قسمت، یک کتاب بخوانید و این روند را در شش روز هفته ادامه دهید.

به روش تدریجی درس بخوانید؛ یعنی در طول سال تحصیلی درس بخوانید و خواندن درس‌ها را به شب‌های قبل از امتحان موکول نکنید. مطالعه‌ی تدریجی و با تداوم در طول سال تحصیلی بسیار بهتر از مطالعه‌ی فشرده و با تراکم در چند روز قبل از امتحان است.

خرید کتاب