برای فارغ‌التحصیل‌ها

امروز بهترین روز برای شروع کردن است. شروع کن! اما حواست به آن چیزی که گمان می‌کنی از بقیه بیش‌تر داری باشد؛ زمان را می‌گویم.

برای فارغ‌التحصیل‌ها

امروز بهترین روز برای شروع کردن است. شروع کن! اما حواست به آن چیزی که گمان می‌کنی از بقیه بیش‌تر داری باشد؛ زمان را می‌گویم.

فکر می‌کنی چون مدرسه نمی‌روی دو برابر بقیه وقت داری و اجازه داری درس‌ها را هر چه‌قدر دلت می‌خواهد کش‌دار و سنگین و زمان‌بر مطالعه کنی؛ اما این‌طور نیست.

حواست باشد! دو برابر زمان داری اما اجازه نداری دو برابر طولانی‌تر و کش‌دارتر از بقیه، درس بخوانی، بلکه باید دو برابر زودتر از بقیه تمام کنی؛ بنابراین طوری درس بخوان که گویی پایان اردیبهشت کنکور داری و نسبت به زمان بی‌توجه نباش.

اگر کمی فشرده‌تر درس بخوانی، به مرور زمان ساعت مطالعه‌ات نیز افزایش می‌یابد و چون پیشرفت خودت را در هر درس می‌بینی می‌توانی منطقی‌تر برنامه‌ریزی کنی و درس‌هایت را پیش ببری.

به خودت بیش از اندازه زمان نده. سخت‌گیر باش و با اراده‌ای قوی پیش برو و مثل یک قهرمان واقعی مسیر زندگی‌ات را خودت تعیین کن.