مفسری نشسته در کنار گود (داستان آموزشی)

روی صندلی جابه‌جا شد و با ناامیدی پرسید: «پس چرا علیرضا که هم‌تراز من بود الان به 7000 رسیده اما من نه؟

مفسری نشسته در کنار گود (داستان آموزشی)

روی صندلی جابه‌جا شد و با ناامیدی پرسید: «پس چرا علیرضا که هم‌تراز من بود الان به 7000 رسیده اما من نه؟ دو ماه است که دارم تلاش می‌کنم اما نتیجه نمی‌گیرم، در صورتی که دوستم با نیمی از ساعات مطالعه‌ی من تراز خوبی دارد.»

چه‌قدر این نوع سؤال برایم آشنا بود:

«چرا من نمی‌توانم رشد تراز داشته باشم؟»

«چرا هر چه‌قدر می‌خوانم نتیجه نمی‌گیرم؟»

«چرا این هفته که بیش‌تر تلاش کردم نتیجه‌ی بهتری نگرفتم؟»

و چراهایی از این دست که هیچ گاه تمامی ندارند.

اما در دنیای واقعی بسیاری از ما واقعیت‌های اطرافمان را نمی‌بینیم یا به آن‌ها توجه نمی‌کنیم. به او گفتم: «مفسر خوبی هستی.» با تعجب نگاهم کرد و کمی با دلخوری پرسید: «چرا؟»

گفتم: «چند درصد از مفسرین فوتبال جزء بازیکنان برتر دنیا هستند؟ چه‌طور انتظار داری در قبال تحلیل رفتارهای خود و دیگران نتیجه‌ی خوبی کسب کنی؟ آیا غیر از این است که تا کتاب را باز می‌کنی ذهنت مشغول تفسیر شرایط و القای نتوانستن‌ها می‌شود؟ آیا غیر از این است که عادت کرده‌ای پای کتاب باشی تا پای مطالعه؟ گوشی موبایل هم که این روزها یار دیرین مطالعات دانش‌آموزان شده است. حالا یک سؤال؟ حاضری یک ماه بدون فکر کردن به نتیجه، مطابق با برنامه‌ی آزمون‌ها پیش بروی؟»

نگاه مردد و متفکرش هنوز در خاطرم هست.

یک ماه بعد، کارنامه به دست و با لبخندی معنی‌دار وارد اتاق مشاوره شد: 200 نمره رشد تراز.

این نکات را فراموش نکنیم:

- استمرار در مطالعه و سخت‌کوشی و پرهیز از مقایسه کردن شرایط خود با دیگران

- عینی‌سازی مطالب به وسیله مکتوب‌سازی در دفتر برنامه‌ریزی

- پیشبرد اهداف ذهنی به وسیله‌ی معیارهایی همچون چندتا از ده‌تا

- تمرکز بر شیوه‌های مطالعه و کشف روش‌های صحیحی که خود انجام داده‌ایم.