یادگیری ریاضیات

به خاطر داشته باشید که یادگیری درس ریاضی باید در کلاس انجام گیرد؛ زیرا یادگیری این درس به‌شدت وابسته به معلم است.

یادگیری ریاضیات

1- به خاطر داشته باشید که یادگیری درس ریاضی باید در کلاس انجام گیرد؛ زیرا یادگیری این درس به‌شدت وابسته به معلم است.

2- برای یاد گرفتن ریاضیات داشتن تمرکز الزامی است. هنگام یادگیری سراپا گوش باشید. به‌ویژه این‌که دبیر ریاضی از معدود دبیران پشت به کلاس است؛ زیرا دائماً مجبور به استفاده از تخته برای نوشتن است.

3- به توضیحات دبیر یا مدرس ریاضی کاملاً دقت کنید؛ زیرا چکیده‌ی چند سال تجربه و انتقال مطلب به همراه منطق ریاضیاتی درس را توأم با هم ارائه می‌کند.

4- مراحل محاسباتی هر تمرین را به زبان خودتان برای خودتان بازگویی کنید و راهنما و خودآموز خاص خودتان را در هر مبحث بنویسید.

5- از عدم توانایی یا مهارت‌تان در حل تمرین‌ها و مسائل نترسید و دلسرد نشوید، بلکه با شعف تمام با آن برخورد کنید؛ زیرا با پی بردن به ضعف‌ها و نقص‌های‌تان نیمی از عیب را رفع کرده‌اید.

6- هنگام حل تمرین حدس بزنید که چگونه سؤال یا سؤالات مشابهی ممکن است در امتحان بیابید.

7- در انجام تمرین‌های هندسه، درک این‌که قضیه از شما چه چیزی می‌خواهد، مهم است. هر چه راه‌های بیش‌تر و جدیدتری برای بیان محتوای قضایا، تعاریف و اصول موضوع پیدا کنید، هندسه را بهتر فهمیده‌اید.