بعد از مهرماه (2)

در اولین گام از تحلیل این آزمون باید در میزان سخت‌گیری نسبت به عملکرد خود در مقایسه با تمام آزمون‌های قبل تغییر اندکی ایجاد کنید.

بعد از مهرماه (2)

در اولین گام از تحلیل این آزمون باید در میزان سخت‌گیری نسبت به عملکرد خود در مقایسه با تمام آزمون‌های قبل تغییر اندکی ایجاد کنید. آزمون 10 مهر ارزیاب عملکرد شما در طولانی‌ترین پروژه‌ی برنامه‌ی راهبردی است؛ بنابراین تحلیل نتایج این آزمون باید تفاوت‌های اساسی با دیگر آزمون‌ها داشته باشد. میزان موفقیت خود در اجرای اصل «تبدیل یادگیری ناقص به کامل» را در تک تک درس‌ها مورد ارزیابی قرار دهید. تقسیم‌بندی کلی زیر، راهنمای خوبی برای اجرای بهتر این ارزیابی خواهد بود.

گروه اول: درس‌هایی که با میزان هدف‌گذاری از تغییر وضعیت منطبق هستند.

مهم‌ترین ویژگی این درس‌ها وضعیت مثبت و مطلوب نسبت به ماه‌های خرداد و تیر است. در بخش‌های چالشی و نوسانی این درس‌ها به یادگیری عمیق و تثبیت‌شده رسیده‌اید و بخش نگاه به گذشته‌ی برنامه‌ی تابستان، حداکثر بازدهی را در این درس‌ها به ثمر رسانده است.

گروه دوم: درس‌هایی که با میزان هدف‌گذاری از تغییر وضعیت منطبق نیستند.

در این درس‌ها تمام مباحث چالشی و نیازمند تلاش اندک و جدی به وضعیت تغییریافته نرسیده‌اند و میزان کار باقی‌مانده بر روی این مطالب چیزی حدود 25 الی 30 درصد از کل حجم کاری است که در کل برای این درس در نظر گرفته شده بود. مشخص کردن دقیق درس‌های این گروه و مباحث باقی‌مانده در این درس‌ها یک اصل الزام‌آور است.

گروه سوم: درس‌های بدون تغییر وضعیت و درس‌هایی که علی‌رغم بودجه‌بندی متوازن و منطقیِ بخش نگاه به گذشته در تابستان هیچ تغییر وضعیتی نداشته‌اند.

بخش‌های زرد و قرمز در کارنامه‌های آزمون‌های تابستان به‌خوبی شما را به سمت شناسایی این درس‌ها هدایت خواهد کرد. در شناسایی و دسته‌بندی این درس‌ها باید با دقت بیش‌تری عمل کنید. این درس‌ها در طول سال تحصیلیِ پیش رو، بخش مهمی از تمرکز و توان مطالعاتی شما را به خود اختصاص خواهد داد.

رسیدن به شناخت برتر از وضعیت هر درس در قالب گروه‌بندی فوق، گامی به سوی پیشرفت در طول سال تحصیلی خواهد بود. منطق برنامه‌ی راهبردیِ تابستان رسیدن به سطح عمیق‌تری از یادگیر‌ی‌های سال گذشته و انجام پیش‌‌خوانیِ مؤثری از درس‌های سال تحصیلی جاری بود. ورودِ موفق به سال تحصیلی پیش رو، تعریفی معادل پیشرفت در تابستان و شناخت دقیق از وضعیت هر درس دارد.