با اشتباهاتمان درست برخورد کنیم (نویسندگان نوجوان)

لمیا آلبوعبادی، کلاس هفتم از ماهشهر این مقاله را درباره‌ی برخورد با اشتباهات در آزمون‌ها نوشته است.

با اشتباهاتمان درست برخورد کنیم (نویسندگان نوجوان)

لمیا آلبوعبادی،  کلاس هفتم از ماهشهر این مقاله را درباره‌ی برخورد با اشتباهات در آزمون‌ها نوشته است.

یادداشت‌های خود را به آدرس azmoon.mag@gmail.com بفرستید.


با پایان آزمون اینک مهم‌ترین کار، بررسی سؤالات آن است. تجربه‌ای که من در این چند سال همیشه آن را به کار گرفتم، مرا خرسند و راضی کرده است تا درنهایت درس بزرگ و فراموش‌نشدنی از اشتباهاتم بگیرم.

زمانی که به سؤال اشتباه می‌رسم ابتدا به کتاب درسی مراجعه می‌کنم و مطلب مربوط به آن مبحث را می‌خوانم. خیلی از سؤالات مفهومی هستند و تا عمق مطلب را درک نکرده باشیم هرگز نمی‌توانیم گزینه‌ی درست مربوط به آن سؤال را انتخاب کنیم.

هنگامی که متوجه اشتباه خودم می‌شوم، کنار آن سؤال دلیل اشتباهم را می‌نویسم تا به مرور این بی‌دقتی‌ها را کاهش دهم و بعد از آن فوراً آن سؤال را در کتاب خودآموزی ثبت می‌کنم تا تکرار این اشتباه را غیر ممکن کنم. این گونه است که درنهایت من بر اشتباهاتم پیروز می‌شوم.