استفاده‌ی بهینه از کلاس درس

با حضور در کلاس با پیش‌خوانی مطالب و طرح سؤال از قبل با آمادگی بیش‌تر و ذهن آماده، بیش‌ترین استفاده را از حضورتان ببرید.

استفاده‌ی بهینه از کلاس درس

با حضور در کلاس با پیش‌خوانی مطالب و طرح سؤال از قبل با آمادگی بیش‌تر و ذهن آماده، بیش‌ترین استفاده را از حضورتان ببرید. برای تمرکز بهتر در کلاس، سه شرط اصلی را رعایت کنید:

1. نشستن روی نیمکت اول: برای نشستن، نیمکت اول را انتخاب کنید که روبه‌روی شما تخته و معلم باشد. جایگاه نیمکت اول عوامل حواس‌پرتی کم‌تری نسبت به میزهای آخر دارد.

2. همراهی معلم: سعی کنید خود را با تدریس معلم همراه سازید و از اوعقب نمانید و با پرسش‌ در کلاس با یادگیری کامل کلاس را ترک کنید و یادگیری را به وقتی دیگر موکول نکنید.

3. شنونده‌ی فعال باشید: تمام حواس خود را بر حرف‌های معلم متمرکز کنید و مطالب اساسی را یادداشت کنید و با چند پرسش اساسی میزان تسلط خود را ارزیابی کنید.

خرید کتاب