چند تا از10 تا

دانش‌آموزان باید به این نکته توجه کنند که یکی از مهم‌ترین راه‌های افزایش تراز، حفظ فاصله بین تعداد پاسخ‌‌های درست و غلط در سؤالات آزمون است.

چند تا از10 تا

بعضی از دانش‌‌آموزان با هدف این‌که توانایی پاسخ‌گویی به حداکثر سؤالات را دارند آزمون را شروع کرده و به سؤالات پاسخ می‌دهند؛ در صورتی که اگر قبل از آزمون هدف خود را برای افزایش درصد و ترازشان در هر درس مشخص کرده باشند سر جلسه‌ی آزمون می‌دانند که به چند سؤال باید پاسخ دهند.

دانش‌آموزان باید به این نکته توجه کنند که یکی از مهم‌ترین راه‌های افزایش تراز، حفظ فاصله بین تعداد پاسخ‌‌های درست و غلط در سؤالات آزمون است که اگر از قبل هدف‌گذاری کرده باشند و روش چندتا از 10‌تا را به کار گیرند می‌توانند به‌خوبی این فاصله را حفظ کنند.

روش چندتا از 10‌تا یکی از بهترین روش‌هایی است که به کمک آن دانش‌آموزان می‌توانند تعداد سؤال‌های اشتباه خود را کاهش دهند. این روش وضعیت دانش‌آموزان را در مقایسه با رقبای اصلی‌شان مشخص می‌کند؛ یعنی مشخص می‌کند افرادی که هم‌تراز آن‌ها هستند چه وضعیتی دارند. به عنوان مثال دانش‌آموزی که تراز 5000 دارد، رقبای اصلی او دانش‌آموزان حدود همان ترازند و نباید خود را با ترازهای خیلی بیش‌تر‌ از 5000 مقایسه کند.

هدف‌گذاری در این روش باید واقع‌بینانه و بر اساس درصدها و چند از 10تاهای آزمون قبل باشد تا دانش‌آموزان با دست‌یابی به آن انگیزه پیدا کنند.