با کودکانتان راجع به اتفاقات مدرسه صحبت کنید

والدین نقشی اساسی در بدو ورود فرزندان‌شان به مدرسه داشته باشند که در صورت سردرگمی در مسائل مختلف توصیه می‌شود از یک روانشناس کمک بگیرند.

با کودکانتان راجع به اتفاقات مدرسه صحبت کنیددکتر معصومه عبدی، روانشناس در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: در وهله اول والدین نقش اساسی در بدو ورود فرزندان‌شان به مدرسه دارند و لازم است فرزندان‌شان را در مورد محیط مدرسه و چگونگی برخوردشان با دیگران را توجیه کنند و اصول اخلاقی را به فرزندان‌شان آموزش دهند.

وی در ادامه گفت: والدین باید پنجره‌ای از دیدگاه جدید را برای فرزندان خود باز کنند تا بدانند مدرسه به عنوان محیطی آموزشی و فرصتی برای آشنایی و دوستی با افرادی جدید است.

وی افزود: لازم است والدین روابطی دوستانه با فرزندان خود ایجاد کنند تا مثل یک دوست پا به پای آنها پیش روند چرا که با توجه به تغییرات شرایط و نسل‌ها اختلافاتی اخلاقی و فرهنگی ایجاد شده است که می‌تواند تا حد زیادی توسط والدین کنترل شود.

والدین می‌توانند فرزندان خود را بطور صحیح راهنمایی کنند و اجازه دهند تا فرزندانتان موضوعات مختلف را با آنها در میان بگذارد و در آخر روش‌های حل مشکلات آموزش داده شود.

وی در ادامه بیان کرد: روابط اجتماعی فرزندانتان را تقویت کنید و در مورد اتفاقات روزانه وی سؤال بپرسید.

وی خاطرنشان کرد: تغذیه مناسب تأثیر به سزایی در خلق‌وخوی فرزندانتان خواهد داشت که لازم است توجه زیادی حول این مسئله باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: چنان‌چه والدین در مقابل برخی مسائل دچار سردرگمی شدند می‌توانند از یک روانشناس در خصوص فرزندتان کمک بگیرند تا بتوانند روشی صحیح را در پیش بگیرند.

منبع :