چگونه فرزندمان را به عادات خوب مطالعه تشویق کنیم؟ (6)

تشویق فرزندان برای بهبود عادات خوب مطالعه مهم‌ترین نکته‌ای است که شما به عنوان یک پدر یا مادر می‌توانید انجام دهید.

چگونه فرزندمان را به عادات خوب مطالعه تشویق کنیم؟ (6)

تشویق فرزندان برای بهبود عادات خوب مطالعه مهم‌ترین نکته‌ای است که شما به عنوان یک پدر یا مادر می‌توانید انجام دهید. با اثبات کردن این موضوع که آموزش و تعلیم خیلی مهم و باارزش است شما راحت‌تر می‌توانید آن‌ها را به مسیر درست برای موفقیت هدایت کنید. مهارت‌ها و استعدادهای فرزندان خود را شناسایی کنید و به آن‌ها کمک کنید که استعدادهای‌شان شکوفا شود.


6. حتی زمانی که فرزندانتان دبیرستانی هستند و باید خودشان کارهای‌شان را مدیریت کنند از آن‌ها در مورد پروژه‌ها، آزمون‌ها و برنامه‌ریزی‌شان برای تکمیل تکالیف بپرسید. سؤال شما به آن‌ها یادآوری می‌کند که سریع‌تر برنامه‌ریزی کنند و کارشان را سریع‌تر انجام دهند. شما باید به آن‌ها نشان دهید که به موفقیت تحصیلی آن‌ها دقت می‌کنید و به آن‌ها برای داشتن عادات خوب مطالعه، پاداش خواهید داد.

منبع :