چگونه فرزندمان را به عادات خوب مطالعه تشویق کنیم؟ (5)

تشویق فرزندان برای بهبود عادات خوب مطالعه مهم‌ترین نکته‌ای است که شما به عنوان یک پدر یا مادر می‌توانید انجام دهید.

چگونه فرزندمان را به عادات خوب مطالعه تشویق کنیم؟ (5)

تشویق فرزندان برای بهبود عادات خوب مطالعه مهم‌ترین نکته‌ای است که شما به عنوان یک پدر یا مادر می‌توانید انجام دهید. با اثبات کردن این موضوع که آموزش و تعلیم خیلی مهم و باارزش است شما راحت‌تر می‌توانید آن‌ها را به مسیر درست برای موفقیت هدایت کنید. مهارت‌ها و استعدادهای فرزندان خود را شناسایی کنید و به آن‌ها کمک کنید که استعدادهای‌شان شکوفا شود.

5. هم‌چنان که حجم کار و مطالعه‌ی فرزندتان افزایش می‌یابد، به او استراتژی‌های مؤثر آموزش را برای مقابله با حجم زیاد کار آموزش بدهید. پیشنهادات شامل موارد زیر است:

  • نوشتن هر کار در یک لیست یا دفترچه‌ی یادداشت با در نظر گرفتن زمانی که باید این کار انجام شود.

  • برای پروژه‌های بزرگ‌تر، تاریخ‌های مقرری را برای مراحل خاصی از پروژه، قبل از زمانی که قرار است تحویل داده شود، تنظیم کنید.

  • ساخت فلش‌کارت برای به خاطر سپردن کلمات، نکته‌های مهم، مفاهیم زبان‌های خارجی و...

  • شروع به مطالعه برای امتحان حداقل 3 روز قبل از روز امتحان تا در حافظه تثبیت شود.

  • در امتحانات پایان سال کتاب را به چند قسمت تقسیم کنید و زمانی را در نظر بگیرید که در آن زمان آن قسمت را مطالعه کنید.

  • پیدا کردن هم‌کلاسی برای مطالعه‌ی گروهی

  • یادداشت‌برداری دقیق در کلاس و بررسی آن بعد از مدرسه

منبع :