چگونه فرزندمان را به عادات خوب مطالعه تشویق کنیم؟ (4)

تشویق فرزندان برای بهبود عادات خوب مطالعه مهم‌ترین نکته‌ای است که شما به عنوان یک پدر یا مادر می‌توانید انجام دهید.

چگونه فرزندمان را به عادات خوب مطالعه تشویق کنیم؟ (4)

تشویق فرزندان برای بهبود عادات خوب مطالعه مهم‌ترین نکته‌ای است که شما به عنوان یک پدر یا مادر می‌توانید انجام دهید. با اثبات کردن این موضوع که آموزش و تعلیم خیلی مهم و باارزش است شما راحت‌تر می‌توانید آن‌ها را به مسیر درست برای موفقیت هدایت کنید. مهارت‌ها و استعدادهای فرزندان خود را شناسایی کنید و به آن‌ها کمک کنید که استعدادهای‌شان شکوفا شود.

4. زمانی که فرزندتان در مقطع دبیرستان است کم‌تر به فرزندتان یادآوری کنید که تکالیفش را انجام دهد و در این حالت عملکرد او را ببینید. اگر او تکالیف مدرسه را در همان روز انجام می‌دهد به شما تبریک می‌گوییم. شما توانسته‌اید عادات خوب مطالعه را به او بیاموزید. اگر این چنین نیست بر انجام کار آن‌ها در صورت لزوم نظارت داشته باشید.

  • به فرزندتان بگویید که ابتکارشان را در تکمیل کار خود نشان دهند. درنتیجه این اعتمادبه‌نفس را در خود داشته باشند که  به طور مستقل می‌توانند کارهای خود را مدیریت کنند. شما نیز با پاداش از آن‌‌ها حمایت کنید.

منبع :