چگونه فرزندمان را به عادات خوب مطالعه تشویق کنیم؟ (3)

تشویق فرزندان برای بهبود عادات خوب مطالعه مهم‌ترین نکته‌ای است که شما به عنوان یک پدر یا مادر می‌توانید انجام دهید.

چگونه فرزندمان را به عادات خوب مطالعه تشویق کنیم؟ (3)

تشویق فرزندان برای بهبود عادات خوب مطالعه مهم‌ترین نکته‌ای است که شما به عنوان یک پدر یا مادر می‌توانید انجام دهید. با اثبات کردن این موضوع که آموزش و تعلیم خیلی مهم و باارزش است شما راحت‌تر می‌توانید آن‌ها را به مسیر درست برای موفقیت هدایت کنید. مهارت‌ها و استعدادهای فرزندان خود را شناسایی کنید و به آن‌ها کمک کنید که استعدادهای‌شان شکوفا شود.

3. زمانی که کودک شما کمی بزرگ‌تر شده و کم کم مستقل می‌شود، کمی از دخالت خود در زمانی که او کارش را انجام می‌دهد، کم کنید. زمان اواخر دوران ابتدایی و اوایل راهنمایی زمان مناسبی برای این کار است البته این بستگی به سرعت به بلوغ رسیدن فرزندتان دارد.

  • به آن‌ها یادآوری کنید که باید تکالیف هر روز را درست بعد از مدرسه انجام دهند؛ اما به جزئیات این‌که آن‌ها با چه روندی تکالیف را انجام می‌دهند وارد نشوید. شما لزوماً نیازی نیست که بدانید آن‌ها تکالیف را از قبل انجام می‌دهند. با این حال شما ممکن است به تاریخ‌های امتحان و تکالیف فرزندتان نگاه کنید و آن‌ها را تشویق کنید که در زمان مناسب و به‌موقع انجام دهند.

  • در دوره‌ی متوسطه فرزند شما در مدرسه چند تکلیف از کلاس‌های متعدد با زمان‌های متعدد خواهد داشت. آن‌ها را از این‌که تکلیف را در شب قبل از آن تاریخ انجام دهند، دلسرد کنید. درعوض مطمئن شوید که آن‌ها کمی از کار را هر روز انجام می‌دهند و تا آن تاریخ، تکالیف را تمام می‌کنند.

منبع :

خرید کتاب