چگونه فرزندمان را به عادات خوب مطالعه تشویق کنیم؟ (2)

تشویق فرزندان برای بهبود عادات خوب مطالعه مهم‌ترین نکته‌ای است که شما به عنوان یک پدر یا مادر می‌توانید انجام دهید.

چگونه فرزندمان را به عادات خوب مطالعه تشویق کنیم؟ (2)

تشویق فرزندان برای بهبود عادات خوب مطالعه مهم‌ترین نکته‌ای است که شما به عنوان یک پدر یا مادر می‌توانید انجام دهید. با اثبات کردن این موضوع که آموزش و تعلیم خیلی مهم و باارزش است شما راحت‌تر می‌توانید آن‌ها را به مسیر درست برای موفقیت هدایت کنید. مهارت‌ها و استعدادهای فرزندان خود را شناسایی کنید و به آن‌ها کمک کنید که استعدادهای‌شان شکوفا شود.

2. زمانی که فرزندتان از مدرسه تکالیفی را دریافت می‌کند، مثلاً در طول دوران مهد کودک، به آن‌ها آموزش دهید که زمانی را برای انجام تکالیفشان در نظر بگیرند. به آن‌ها بگویید که اگر آن‌ها زمانی را برای انجام دادن تکالیفشان در نظر بگیرند می‌توانند در ساعات دیگر با خیال آسوده به بازی و تفریح برسند. به جای این‌که مدام با آن‌ها دعوا کنید که تکالیفش را انجام دهد، زمان مخصوصی را در نظر بگیرید و فرزندتان را تشویق کنید در این زمان تکالیفش را انجام دهد. خودتان هم آن‌ها را همراهی کنید و به آن‌ها در فهم مسائل کمک کنید.

منبع :

خرید کتاب