همه چیز را مکتوب کنید

جمله‌ی پشت دفتر برنامه‌ریزی را به خاطر بیاورید: «کمرنگ‌ترین جوهرها از قوی‌ترین حافظه‌ها ماندگارتر است.»

همه چیز را مکتوب کنید

جمله‌ی پشت دفتر برنامه‌ریزی را به خاطر بیاورید: «کمرنگ‌ترین جوهرها از قوی‌ترین حافظه‌ها ماندگارتر است.»

بسیاری از دانش‌آموزان در یک روز خاص پر از انرژی می‌شوند و تصمیم می‌گیرند با قدرت شروع کنند ولی بعد از چند روز انرژی خود را از دست می‌دهند و دوباره ساعت مطالعه‌شان پایین می‌آید.

بهترین راهکار برای آن‌که همیشه سرشار از انرژی باشید آن است که در هر لحظه بنویسید چرا سرشار از انرژی شدید و هدف شما چیست و راه رسیدن به این هدف چیست و هر لحظه این نوشته‌ها را مرور کنید.

مهم‌ترین موضوع آن است که بدانید چرا انرژی‌تان گاهی بسیار زیاد می‌شود و این انرژی زیاد برای رسیدن به چیست. سپس این‌ها را بنویسید و هر روز مرور کنید تا همیشه با انرژی، با کیفیت و با کمیت بالا مطالعه داشته باشید.