نگاه به گذشته و دفتر برنامه‌ریزی

تعدادی از دانش‌آموزان دفتر برنامه‌ریزی را به طور کامل و دقیق تکمیل نمی‌کنند. به نظر شما علت چیست؟

تعدادی از دانش‌آموزان دفتر برنامه‌ریزی را به طور کامل و دقیق تکمیل نمی‌کنند. به نظر شما علت چیست؟

مهم‌ترین علت آن است که این دانش‌آموزان وقتی صفحه‌ای از دفتر برنامه‌ریزی پر کردند و رد شدند دیگر هیچ گاه به آن صفحه برنمی‌گردند.

این در حالی است که مهم‌ترین و اصلی‌ترین ویژگی دفتر برنامه‌ریزی نگاه به گذشته است. ما باید هر بار برای برنامه‌ریزی به هفته‌های گذشته نگاه کنیم و از آن‌ها درس بگیریم و با توجه به هدفی که داریم برای آینده برنامه‌ریزی کنیم.

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب