نوروز 96

کتاب خودآموزی و اهمیت تکمیل آن

فرض کنید از صفحه‌ی 1 تا 20 کتاب فیزیک قرار است 3 سؤال در کنکور بیاید. حال آزمون‌های کانون را بررسی می‌کنیم.فرض کنید از صفحه‌ی 1 تا 20 کتاب فیزیک قرار است 3 سؤال در کنکور بیاید. حال آزمون‌های کانون را بررسی می‌کنیم:

آزمون اول، صفحه‌ی 1 تا 10: 10 سؤال

آزمون دوم، صفحه‌ی 1 تا 15: 10 سؤال

آزمون سوم، صفحه‌ی 1 تا 20: 10 سؤال

و در کل آزمون‌های جمع‌بندی از این قسمت 10 سؤال در آزمون‌ها بیاید.

دقت کنید 35 سؤال برای این 20 صفحه به شما داده شد و این یعنی اصلاً دیگر سؤالی وجود ندارد که در کنکور به شما بدهند و مشابه این 35 سؤال نباشد؛ پس به احتمال زیاد، آن 2 سؤال کنکور جزء همین 35 سؤال خواهد بود.

ما برای آن‌که از این تشابه بالا استفاده کنیم فقط کافی است آزمون‌ها را ارزیابی کرده و کتاب خودآموزی را تکمیل کنیم. فراموش نکنید که کامل کردن کتاب خودآموزی دقیقاً یعنی نزدیک شدن به هدفتان در کنکور سراسری.

سینتیک شیمیایی از شیمی چهارم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم ریاضی)
دبیر : فرزاد نجفی کرمی