غلط نزدن یکی از عوامل موفقیت

فرض کنیم بالای کارنامه‌ی شما نوشته شده باشد اگر پاسخ اشتباه نداشتید، تراز شما 5371 می‌شد. این جمله‌، آشناست که اغلب ساده از کنار آن می‌گذریم.

غلط نزدن یکی از عوامل موفقیت

فرض کنیم بالای کارنامه‌ی شما نوشته شده باشد اگر پاسخ اشتباه نداشتید، تراز شما 5371 می‌شد. این جمله‌، آشناست که اغلب ساده از کنار آن می‌گذریم.

اگر بخواهید در بازه‌های ترازی بالای 5000 تراز خود را افزایش دهید باید مقدار نسبتاً زیادی به ساعت مطالعه‌ی خود اضافه کنید ولی یک راه ساده‌تر هم هست؛ این‌که فقط تعداد پاسخ‌های اشتباه خود را کاهش دهید تا با همان مقدار ساعت مطالعه، نتیجه‌ی بهتری بگیرید.

یکی از عوامل مهم در آزمون‌هایی که نمره‌ی منفی دارند کاهش تعداد غلط‌هاست. پس با تکنیک‌هایی نظیر ضربدر و منها و غیره تعداد پاسخ اشتباه خود را کاهش دهید.