یک‌هشتم‌ها را دریاب

می‌دانی کدام‌ها را می‌گویم؟ همان‌هایی که در نقشه‌ی راه منزل گزیده‌اند. می‌دانی از کجا آمده‌اند؟

یک‌هشتم‌ها را دریاب

می‌دانی کدام‌ها را می‌گویم؟ همان‌هایی که در نقشه‌ی راه منزل گزیده‌اند. می‌دانی از کجا آمده‌اند؟

برای آن‌که بتوانی با کیفیت مطالب را مطالعه کنی و در بازه‌های زمانی مناسب و حساب‌شده‌ای مباحث خوانده‌شده را مرور و جمع‌بندی کنی مباحثی را که باید مطالعه شود به هشت قسمت تقسیم کرده‌اند و در هر آزمون متناسب با پروژه‌ای که در آن هستی یک‌هشتم جدید را می‌خوانی و مطالب قبلی را مرور می‌کنی که البته میزان مرور بستگی به نوع پروژه‌ای که در آن قرار داری دارد.

برای آن‌که بتوانی از نقشه‌ی مسیر بهترین نتیجه را بگیری بهتر است یک‌هشتم‌ها را دریابی و طبق برنامه‌ی راهبردی هر کدام را در بازه‌ی زمانی گفته‌شده بخوانی تا مثمر ثمر باشد و موفقیت را از آن خود سازی. 

پس دریاب قطره قطره‌ی برنامه‌ی ‌راهبردی را.