فلسفه‌ی زوج‌درس‌ها

حتماً عنوان زوج‌کتاب در برنامه‌ی راهبردی به چشمتان خورده است و احتمالاً یا تصمیمتان را گرفته‌اید یا در حال تصمیم‌گیری هستید.

فلسفه‌ی زوج‌درس‌ها

حتماً عنوان زوج‌کتاب در برنامه‌ی راهبردی به چشمتان خورده است و احتمالاً یا تصمیمتان را گرفته‌اید یا در حال تصمیم‌گیری هستید.

زوج‌درس‌ها برای شفافیت و وضوح ذهن شما و برنامه‌تان تهیه شده‌اند؛ برای آن‌که بتوانید برنامه‌ی کاری‌تان را به صورت متعادل و متناسب با زمانی که در دست دارید پیش ببرید.

زوج‌درس‌ها در دو درس شیمی و فیزیک پایه، طراحی شده‌اند. سعی کنید تا پایان نیم‌سال، زوج‌درسی را که انتخاب کرده‌اید تغییر ندهید و برای نیم‌سال اول از میان زوج‌درس‌ها کتاب‌هایی را در فیزیک و شیمی انتخاب کنید که مرتبط با شیمی و فیزیک پیش‌دانشگاهی هستند یا درس‌هایی که شما در آن‌ها با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستید و نیاز به یادگیری و تمرین بیش‌تر دارید؛ زیرا احتمالاً در نیم‌سال اول آرامش بیش‌تری دارید و برنامه‌ی کاری‌تان فشردگی کم‌تری دارد. 

فراموش نکنید که این انتخاب‌هاست که پیروزی‌تان را رقم می‌زنند.