رنگی رنگی بخوانید

انتخاب با شماست که رنگ خواندنتان چه رنگی باشد. سیاه و سفید یا رنگی رنگی؟

رنگی رنگی بخوانید

انتخاب با شماست که رنگ خواندنتان چه رنگی باشد. سیاه و سفید یا رنگی رنگی؟ تصمیم‌گیرنده‌ی نهایی شما هستید. اگر می‌خواهید رنگی رنگی باشد، شاد بخوانید. هنگامی که برای درس خواندن آماده می‌شوید بشاش و باانرژی باشید؛ به گونه‌ای که گویی می‌خواهید بهترین خاطره و نقاشی‌تان را ترسیم کنید. ماژیک‌ها و مدادها و خودکار‌های ‌رنگی را کنار دست‌تان بگذارید و شروع کنید. با انرژی و افکار مثبت مطالعه کنید. به گونه‌ای بخوانید که آخرین بار است که مطلب را می‌خوانید. محل مطالعه را برای خود محلی دوست‌داشتنی کنید. آن‌جا محل کار شماست؛ محلی است که پل ارتباطی شما با دانشگاه و رشته‌ی مورد نظرتان است. ذهن هوشیار است و بسیار بیش‌تر و سریع‌تر از آن‌چه شما بیندیشید به رنگی رنگی خواندن پاسخ می‌دهد و بازدهی‌اش را به سرعت خواهید دید. پس رنگی رنگی و با امید بخوانید.