ذهن شفاف

می‌خواهم در مورد دانش‌‌آموز بسیار شایسته‌ام که چون اسمش بسیار شایسته است بنویسم.

ذهن شفاف

می‌خواهم در مورد دانش‌‌آموز بسیار شایسته‌ام که چون اسمش بسیار شایسته است بنویسم. شنیده بودم که دانش‌آموز خاصی است. جلسه‌ای با او ترتیب دادم تا با کمک همدیگر منابع مطالعاتی‌اش را پالایش کنیم و چیدمان برنامه‌ی کاری‌اش را بررسی کنیم. در طی گفت‌وگو چند نکته را به من نشان داد. اول این‌که آن‌قدر قوی است که همه چیز را تحت کنترل دارد. دوم آن‌که بر کل مسیر و اتفاقاتی که در این مسیر می‌افتد اشراف کامل دارد. سوم آن‌که ذهن بسیار شفافی دارد.

برای موفقیت در مسیر کنکور نیازمند داشتن ذهن شفاف هستید؛ یعنی دید بلندمدت‌تان را رشد دهید و بدانید که در طول مسیر تا کنکور چه پروژه‌هایی پیش روی دارید و چه اتفاقاتی در طول این مسیر رخ خواهد داد تا بتوانید پیروز این میدان باشید.