زمان در حال گذر است (2) (نویسندگان نوجوان)

سیدمحمد صادقی، کلاس هشتم از رودسر این مقاله را درباره‌ی اهمیت زمان و برنامه نوشته است.

زمان در حال گذر است (2) (نویسندگان نوجوان)

سیدمحمد صادقی، کلاس هشتم از رودسر این مقاله را درباره‌ی اهمیت زمان و برنامه نوشته است.

یادداشت‌های خود را به آدرس azmoon.mag@gmail.com بفرستید.


بارها شنیده‌ایم که می‌گویند فلانی 20 ساله است؛ اما اندازه‌ی 30 یا 40 ساله‌ها تجربه دارد و رفتار و کردارش شبیه به آن‌‌هاست و می‌فهمد و خوب درک می‌کند. این یعنی 40 سال تجربه را در 20 سال اول جوانی به دست آورده است.

چه خوب است که جلوتر از برنامه‌ی معلم خود باشیم؛ یعنی پیش‌خوانی کنیم. مطالعه بهترین گزینه و ابزار برای بزرگ‌تر و کامل‌تر شدن است. گاهی خواندن یک صفحه کتاب غیر درسی، انسان را از زمانی که هست فراتر می‌برد. درواقع در عمرش صرفه‌جویی می‌کند و زمان را به‌خوبی سپری می‌کند.

دوستان کانونی‌ام!

مطالعه کردن اصول دارد. از مهم‌ترین این اصول درک مطلب به اندازه‌ی توان هر فرد است؛ یعنی هر گاه شخصی طبق توان خود و برحسب برنامه‌ی راهبردی و با کمک پشتیبان، یک برنامه‌ی مخصوص به خودش داشته باشد در آزمون‌های کانون و امتحانات مدرسه به موفقیت نزدیک خواهد شد.