چگونه زبان انگلیسی هفتم را بخوانیم؟

از جمله درس‌هایی که دانش‌آموزان مقطع هفتم با آن سروکار دارند درس زبان انگلیسی است.

چگونه زبان انگلیسی هفتم را بخوانیم؟

از جمله درس‌هایی که دانش‌آموزان مقطع هفتم با آن سروکار دارند درس زبان انگلیسی است. این درس جزء درس‌هایی است که دانش‌آموزان هفتمی برای اولین بار خواندن آن را تجربه می‌کنند؛ بنابراین آشنایی با روش‌های مطالعه‌ی اصولی این درس به موفقیت هر چه بهتر آن‌ها کمک خواهد کرد.

برای مطالعه‌ی هر درس زبان انگلیسی در قدم اول باید لغات مربوط به هر درس را با دقت یاد بگیرید. به خاطر سپردن معانی لغات با کمک شکل مربوط به آن لغت بسیار کمک‌کننده خواهد بود. همگام با یادگیری معانی لغات سعی کنید به طرز نوشتن آن کلمات هم دقت کنید. آموختن لغات، اصلی‌ترین و مهم‌ترین بخش از یادگیری این درس است که نیاز به مرور و تمرین و تکرار بیش‌تر دارد؛ بنابراین برای تسریع در یادگیری می‌توانید از فلش‌کارت استفاده کنید. برای تسلط بر نحوه‌ی صحیح تلفظ کلمات در قسمت مکالمه و... حتماً از یک منبع شنیداری بهره بگیرید.

برای یادگیری بخش گرامر زبان انگلیسی هفتم ابتدا اصول اولیه‌ی گرامر را فرا بگیرید و سپس به حل تمرینات کتاب درسی بپردازید. پس از تسلط کامل بر این بخش، برای گسترش یادگیری و آشنایی با تیپ سؤالات، از کتاب کار استفاده کنید.