دوره‌ی آماده‌سازی برای آزمون‌ها

در طول زمان خاصی از دوره‌ی آماده‌سازی، به مطالعه‌ی این درس‌ها پرداخته‌اید و اکنون در شرایط بازیابی این داده‌های درسی قرار گرفته‌اید.

دوره‌ی آماده‌سازی برای آزمون‌ها

سطح دشواری سؤالات از جمله مهم‌ترین مواردی است که در بررسی شرایط آزمون- چه در زمانی که به عنوان شرکت‌کننده در حال پشت سر گذاشتن دقایق این آزمون باشید و چه در شرایطی که در حال تحلیل و واکاویِ نتایج امتحان هستید- مورد توجه قرار می‌گیرد. روبه‌رو شدن با سؤالات ساده، متوسط یا دشوار، تغییرات فراوانی در نوع نگاه ما به امتحان و نتایج آن خواهد داشت.

آن‌چه با خود به جلسه‌ی آزمون می‌برید، داده‌های ذهنی از درس‌های امتحانی است. در طول زمان خاصی از دوره‌ی آماده‌سازی، به مطالعه‌ی این درس‌ها پرداخته‌اید و اکنون در شرایط بازیابی این داده‌های درسی قرار گرفته‌اید. بزرگ‌ترین معیار برای سنجش سطح دشواری، میزان مطالعه و آمادگی شماست. در طول زمان آماده‌سازی باید به چند نکته‌ی مهم توجه کنید:

- حجم دقیق هر درس در آزمون

- نوع تسلط فردی به مباحث آزمونی، نقاط قوت یا عدم قوت در هر مبحث

- پیوستگی مباحث آزمونی با مباحث پایه‌ای از سال‌های  گذشته

- توجه به اصلی‌ترین منبع مطالعاتی برای آزمون (کتاب درسی)

- پرداختن به آمادگیِ پیش‌ از آزمون با منابع مناسب

برای پشت سر گذاشتن یک امتحان ساده باید نسبت به وضعیت مطالعاتی خود در آزمون قبل، تغییراتی برای آماده‌سازی بهتر ایجاد کنید. اجزای سازنده‌ی کلیت امتحان، سؤالات هر درس هستند. سختی و آسانی آزمون شما به تعداد سؤالات دشوار و آسان وابسته است. افزایش ساعت مطالعاتی در طول دوره‌ی آماده‌سازی، میزان اندوخته‌های‌تان را افزایش خواهد داد و افزایش میزان اندوخته‌های آزمونی با افزایش تسلط بر مباحث آزمون برابر است. مرور مناسب این مباحث، ضمانت قابل قبولی از بازیابی موفق این آموخته‌ها در جلسه‌ی امتحان است. هم‌چنین، مشابه‌سازی فضای آزمون در منزل نقش بسیار مؤثری در تسلط بر عوامل محیطی در زمان بازیابی دارد. نوع فعالیت شما در دوره‌ی آماده‌سازی، بیش‌ترین تأثیر را در ارزیابی شخصی شما از سطح دشواری سؤالات خواهد داشت.

خرید کتاب