خودتان کارنامه‌ی خودتان را بررسی کنید

هر فردی در کارنامه‌ی خودش یک ویژگی خوب دارد.

خودتان کارنامه‌ی خودتان را بررسی کنید

دوستی دارم که در موسیقی استعداد عجیبی دارد. دوست دیگری دارم که در درس‌های عمومی و حفظی خیلی قوی است اما در درس‌های تخصصی و حل مسائل مثل درس‌های حفظی قدرتمند نیست. دوستی نیز دارم که نقطه‌ی مثبتی در رفتارش ندارد اما در برخورد با دیگران بسیار صداقت دارد و...

حرف‌های بالا شاید برای‌تان خیلی ملموس و قابل درک باشد؛ زیرا همه‌ی ما انسان‌ها توانایی انجام کار خاصی را داریم.

هر فردی در کارنامه‌ی خودش یک ویژگی خوب دارد. برای مثال بالاترین درصد یک درس در کارنامه‌تان می‌تواند نقطه‌ی مثبت شما باشد. با مراحل زیر به صورت گام به گام خودتان به بررسی کارنامه‌تان بپردازید.

1. از نقاط مثبت خودتان شروع کنید.

2. در ابتدا روش‌هایی را که باعث آن اتفاق مثبت شده است در کارنامه‌تان یادداشت کنید.

3. روی هر  قسمتی که می‌نویسید کمی فکر کنید و علت آن را بیابید.

4. حال ببینید تا چه حد می‌توانید این روش‌های کارآمد را که حاصل تجربه‌ی خودتان بوده است برای درس‌های دیگر تکرار کنید.

5. در درسی که نقطه‌ی قوت شما بوده است تصمیم بگیرید تا به پایداری برسید.

6. ذهن برنده داشته باشید و فقط بردهای کارنامه‌تان یعنی همان نقاط مثبت را ببینید.