حل روزانه‌ی چند تست

شاید بارها از خود پرسیده باشید «حل روزانه‌ی چند تست کافی است؟»

حل روزانه‌ی چند تست

شاید بارها از خود پرسیده باشید «حل روزانه‌ی چند تست کافی است؟»

پاسخ به این سؤال بستگی به ظرفیت مطالعاتی شما دارد. بر اساس مقایسه‌ای که از بین دانش‌آموزان انجام شده از 60 تا 200 تست در روز بر اساس توان مطالعاتی دانش‌آموزان متفاوت است. فردی که 200 تست روزانه دارد به صورت متعادل برای هر درس روزانه، 50 تست کار می‌کند و بالعکس فردی که 60 تست روزانه دارد برای هر درس به صورت متعادل روزانه 15 تست کار می‌کند. بر اساس وضعیت و توانایی خودتان سعی کنید توان مطالعاتی تستی روزانه‌ی خود را مشخص کنید ولی به عنوان قاعده‌ی کلی حتی اگر حداقل تست هم باشد حتماً روزانه تست کار کنید و در آخر هفته، تست مجموعه‌ای برای درس‌های عمومی و اختصاصی داشته باشید. فراموش نکنید که موفقیت تصادفی نیست و تلاش و پشتکار می‌خواهد.