چند ساعت در روز درس بخوانم؟

نتیجه گرفتن از آموزش‌ها و یادگیری‌ها بر اثر عوامل مختلف به دست می‌آید.

چند ساعت در روز درس بخوانم؟

نتیجه گرفتن از آموزش‌ها و یادگیری‌ها بر اثر عوامل مختلف به دست می‌آید. ابتدا باید بدانید برای موفقیت و پیشرفت در درس‌ها باید به یک «ساعت حداکثری» از  توان مطالعه‌ی خود برسید.

برای این‌که به یک ساعت تعریف‌شده از درس خواندن و مطالعه در یک روز برسید، اول از هر چیز باید بدانید که چگونه درس بخوانید. بدون برنامه و هدف و بدون محاسبه‌ی زمان و نوشتن دفتر برنامه‌ریزی نمی‌توان به ساعت حداکثری و معینی برای مطالعه رسید و با معیار ساعت مطالعه‌ی به‌دست‌آمده برای خود برنامه نوشت.

دست‌یابی به تعادل مطالعاتی با مراجعه به صفحه‌ی 182 دفتر برنامه‌ریزی یا صفحه‌ی جمع‌بندی ماهانه‌ی دفتر برنامه‌ریزی اولین گام برای افزایش و تعادل ساعت آموزشی شماست تا به کمک آن بدانید هر روز چند ساعت می‌توانید مطالعه کنید.