چند ساعت در روز درس بخوانم؟

نتیجه گرفتن از آموزش‌ها و یادگیری‌ها بر اثر عوامل مختلف به دست می‌آید.نتیجه گرفتن از آموزش‌ها و یادگیری‌ها بر اثر عوامل مختلف به دست می‌آید. ابتدا باید بدانید برای موفقیت و پیشرفت در درس‌ها باید به یک «ساعت حداکثری» از  توان مطالعه‌ی خود برسید.

برای این‌که به یک ساعت تعریف‌شده از درس خواندن و مطالعه در یک روز برسید، اول از هر چیز باید بدانید که چگونه درس بخوانید. بدون برنامه و هدف و بدون محاسبه‌ی زمان و نوشتن دفتر برنامه‌ریزی نمی‌توان به ساعت حداکثری و معینی برای مطالعه رسید و با معیار ساعت مطالعه‌ی به‌دست‌آمده برای خود برنامه نوشت.

دست‌یابی به تعادل مطالعاتی با مراجعه به صفحه‌ی 182 دفتر برنامه‌ریزی یا صفحه‌ی جمع‌بندی ماهانه‌ی دفتر برنامه‌ریزی اولین گام برای افزایش و تعادل ساعت آموزشی شماست تا به کمک آن بدانید هر روز چند ساعت می‌توانید مطالعه کنید.

موج صوتی از فیزیک چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : سیاوش فارسی