در آسمان موفقیت بدرخشید

برای موفقیت در کانون کافی است برنامه‌ی کانون را به برنامه‌ی مدرسه سنجاق کنید و هر چه این دو، انطباق بیش‌تری با هم داشته باشند موفقیت شما بیش‌تر می‌شود.

در آسمان موفقیت بدرخشید

برای موفقیت در کانون کافی است برنامه‌ی کانون را به برنامه‌ی مدرسه سنجاق کنید و هر چه این دو، انطباق بیش‌تری با هم داشته باشند موفقیت شما بیش‌تر می‌شود. برای درخشان شدن شما در کانون 5 رأس را نورانی کنید و با ایجاد رابطه‌ی قوی بین آن‌ها خطوط بینشان را پررنگ کنید تا در آسمان کانون بدرخشد.

رأس اول، رأس سخت‌کوشی است؛ رأسی مهم و اساسی که شما بدون رنج و تلاش چیزی به دست نخواهید آورد. به دنبال تلاش و سخت‌کوشی است که موفقیت جوانه می‌زند.

رأس دوم، دفتر برنامه‌ریزی و اصل و اساس درست خواندن و مهار زمان است. با چیدمان درست در کنار کمیت مطالعه به کیفیت نیز بپردازید و با از بین بردن اتلاف زمان برای برنده شدن با خودتان مسابقه دهید.

رأس سوم، منبع درست مطالعه است که بعد از مطالعه‌ی کتاب برای تثبیت و تسلط دانسته‌های خود باید کتاب‌هایی با سؤالات استاندارد (کتاب آبی و کتاب پرتکرار) تهیه کنید و خود را به وسیله‌ی آن‌ها بسنجید تا در کل مسیر کنکور از جاده‌ی رقابت منحرف نشوید.

رأس چهارم، تداوم حضور در آزمون است؛ جایی که خود را ارزیابی و بازبینی می‌کنید که در هر پروسه‌ی دوهفته‌ای چه‌قدر بر مباحث مسلط بوده‌اید و با چالش مطالب چگونه برخورد خواهید کرد.

رأس پنجم، کتاب خودآموزی است؛ یعنی کتابی با نگارش خودتان. پررنگ کردن نقاط قوت و پر کردن چاله‌های اشکالات خود با تکرار مطالبِ کمرنگ‌تر در ذهن. پر کردن هر صفحه‌ی کتاب خودآموزی برابر است با کامل کردن هر فایل منظم مطالب در ذهن.