چگونه سر کلاس گوش کنیم؟

در کلاس مطالب درسی را دنبال کنید و به رؤیا فرو نروید.

چگونه سر کلاس گوش کنیم؟

مهارت گوش کردن بعد از مهارت خواندن، یکی از سخت‌ترین مهارت‌‌هاست. کلاس، مکانی برای یادگیری و گوش کردن است. (ویلیام آرمسترانگ)

خوب گوش کردن در کلاس:

* در کلاس مطالب درسی را دنبال کنید و به رؤیا فرو نروید.

* اگر حرف بزنید، مطمئناً نمی‌توانید گوش کنید.

* هنگام گوش کردن قلم به دست باشید و نکات مهم را یادداشت کنید.

قبل از کلاس:

* راجع به مطالب درسی جدید فکر کنید.

* نکات مهم جلسه‌ی گذشته را به یاد آورید (دوره کنید).

* تکالیف خود را انجام دهید.

در کلاس:

* آن‌چه را قبلاً یاد گرفته‌اید با مطالب جدید ارتباط دهید.

* آیا راجع به موضوع درس اطلاعات اضافی دارید؟

* در طی درس چه چیزی به ذهن شما می‌‌آید؟

* روی موضوع درس تمرکز کنید.

* نکات مهم درس را یادداشت کنید.

* در صورت امکان روی نیمکت‌های جلو کلاس بنشینید. اگر جلوتر باشید بهتر می‌‌توانید گوش کنید.

بعد از کلاس:

* مطالب درسی و یادداشت‌های‌تان را دوره کنید.

* بعضی‌ها دوست دارند که یادداشت‌های‌شان را پاک‌نویس کنند، اما سعی کنید برای این کار وقت زیادی اختصاص ندهید.

* هنگام دوره، زیر نکات مهم خط بکشید.

نکات دیگری راجع به گوش کردن:

* خوب گوش کردن به معنی توجه کردن است.

* تمام آن‌چه گفته می‌‌شود بشنوید، نه آن‌چه را دوست دارید.

* آن‌چه را می‌‌شنوید با آن‌چه از قبل می‌‌دانستید ربط دهید.

* نکات مهم درس را تشخیص دهید.

* سعی کنید نکات مهمی را که ممکن است سؤال امتحان باشد، تشخیص دهید.

* صحبت‌های معلم را دنبال کنید. حدس بزنید صحبت‌های بعدی او چه خواهد بود.

* به دقت به آن‌چه معلم راجع به تکالیف درسی می‌‌گوید، گوش کنید و در صورت نیاز آن را یادداشت کنید.

* به دقت گوش کنید و به دنبال عبارات کلیدی معلم باشید و به آن اهمیت دهید. عباراتی همچون «این مطلب مهم است، مهم است بدانید که» یا «لازم است که این مطلب را برای امتحان بدانید».

به خاطر بسپارید که گوش کردن با شنیدن متفاوت است.

شما می‌‌توانید هر چیزی را بشنوید، اما به آن گوش نکنید یا از یک گوش بشنوید و از گوش دیگر بیرون کنید. برای گوش کردن باید فکر کنید و فعال باشید، نه منفعل.