تداوم کارهای ساده برای موفقیت بیش‌تر

برای رشد همه‌ی دانش‌آموزان کافی است دست از تلاش و سخت‌کوشی برندارید تا به نتیجه‌ی دلخواه برسید.

تداوم کارهای ساده برای موفقیت بیش‌تر

برای رشد همه‌ی دانش‌آموزان کافی است دست از تلاش و سخت‌کوشی برندارید تا به نتیجه‌ی دلخواه برسید. باید راهکارهای گوناگون را تست کنید. موفقیت اتفاقی به دست نمی‌آید. کارهای ساده منجر به موفقیت می‌شود و تداوم کارها مهم است.

1. بابرنامه باشید.

2. از همتایان بیاموزید.

3. هدف‌گذاری کنید.

4. با برنامه‌ی راهبردی هماهنگ باشید.

5. در آزمون‌ها حضور مداوم داشته باشید.

6. آزمون را ارزیابی کنید.