گفتگو با سامان پور غفاری رتبه‌ی 5 ساختمان

گفتگو با سامان پور غفاری رتبه‌ی 5 ساختمان در رشته ساختمان از شهر دهدشت

گفتگو با سامان پور غفاری  رتبه‌ی 5 ساختمان

خودتان را معرفی کنید؟

سامان پور غفاری هستم رشته ساختمان رتبه 5 کشوری از شهر دهدشت

شما از کتاب های کانون استفاده میکردید؟

من از کتاب های قهوه ای در درس های ریاضی1 و 2 ، ریاضی3 ایستایی همچنین از کتاب های زرد تخصصی و عمومی ، کتاب جامع و اشتباهات متداول استفاده می کردم.

از کتاب خود آموز و دفتر برنامه ریزی استفاده می کردید؟

من از کتاب خود آموز خیلی استفاده می کردم ، هرروز که درس می خواندم نکات مهم هر درس را می نوشتم و در پایان هر آزمون سوال های مهم و نکاتی که از آن آزمون یاد می گرفتم درون آن می نوشتم و دفتر برنامه ریزی را هرروز تکمیل می کردم و در پایان هفته صفحه ی 182 را تکمیل می کردم.

چگونه دروس عمومی و اختصاصی را مطالعه می کردید؟

بین دروس عمومی و تخصصی بر حسب نیاز به مطالعه تعادل برقرار می کردم مثلا بعضی از درس های تخصصی که حل کردنی بودند زمان بیشتری می گذاشتم  و همینطور فیزیک ، شیمی ، ادبیات و دین و زندگی بیشتر زمان می بردند و من با اینکه می دانستم ضرایب دروس عمومی پائین است ولی می خواندم چون من از پشتیبان خودم و همچنین از پشتیبان های دیگر نیز مشاوره می گرفتم  و به من می گفتند که اگر می خواهی رتبه ی برتر بشوی باید روی دروس عمومی تمرکز کنی.

نقش اولیا در کنکور شما چه میزان بود؟

اولیا در خانه برای من سکوت را فراهم کرده بودند که به نظر من یک دانش آموز نیاز به سکوت دارد و همچنین زمانیکه من تراز یا رتبه ی خوبی نمی آوردم به من روحیه می دادند که این کار به من انگیزه ی فراوانی می داد.

در یک جمله پدر و مادر خود را وصف کنید؟

اگر پدر و مادر من نبودند من در این جایگاه نبودم.

شما ازسایت کانون استفاده می کردید؟

من از سایت کانون استفاده می کردم از جمله بخش هنرستان

حرف آخر...

من به اصرار فامیل به هنرستان رفتم و انگیزه ی زیادی به درس خواندن در هنرستان نداشتم و بعد از اینکه هنرستانی شدم نظرم کامل برگشت و رتبه ی خوبی را کسب کردم.