افزایش رشد بازار پوشاک ورزشی هوشمند

گزارش‌های اخیر درباره‌ی بازار پوشاک ورزشی هوشمند نشان می‌دهد که این بازار رشد زیادی داشته است. این گزارش از اطلاعات مربوط به 58 کمپانی مختلف استفاده کرده است.

افزایش رشد بازار پوشاک ورزشی هوشمند

به‌ گزارش ‌ایسنا‌ و به نقل از سایت Spouttechie، گزارش‌ها نشان داده است که ورزشکاران حر‌فه‌ای، تیم‌های ورزشی و مصرف کنندگان عادی رهبران اصلی رشد بازار پوشاک ورزشی هوشمند هستند. هدف از تولید این پوشاک دیگر فقط این نیست که این پوشاک چه اطلاعاتی را می‌توانند جمع‌آوری کنند،‌ بلکه این است که اطلاعات جمع‌آوری شده چه تاثیری بر افزایش سلامت و آمادگی جسمانی افراد دارد. بیشتر پوشاک ورزشی هوشمند اطلاعاتی را جمع‌آوری می‌کنند و به فرد انتقال می‌دهند. با این حال هنوز مصرف کنندگان نمی دانند که چگونه این محصولات می‌تواند به آنها کمک کند تا میزان فعالیت و ورزش کردن خود را افزایش دهند.

تیم‌های ورزش حر‌فه‌ای نیز از پوشاک‌های هوشمند برای جمع‌آوری اطلاعات مفید استفاده می‌کنند که به آنها کمک می‌کند تا کارایی ورزشی بازیکنان را افزایش دهند. این اطلاعات می‌تواند برای تیم بسیار مفید و کاربردی باشد.

یکی از نویسندگان این گزارش می‌گوید: پوشاک ورزشی هوشمند بازار و صنعتی چند میلیارد دلاری را تشکیل می‌دهد. بسیاری از ورزشکاران و تیم‌های حر‌فه‌ای برای این که بتوانند از حریفان خود پیشی بگیرند از این محصولات استفاده می‌کنند.

مشتریان عادی نیز به دلیل این که می‌خواهند به سطح ورزشکاران حر‌فه‌ای برسند از این محصولات استفاده می‌کنند.

این گزارش بر اهمیت آنالیزهای ورزشی نیز تمرکز دارد و این که چگونه آنالیزهای تیمی پیشرفت کرده است. اطلاعات به دست آمده از پوشاک هوشمند به مربیان و پزشکان تیم‌ها کمک می‌کند تا کارایی عضلات، قلب و ریه‌های ورزشکاران را مشاهده کنند. استقامت و قدرت ورزشکاران را اندازه‌گیری کنند. این کار باعث می‌شود که بتوانیم از آسیب‌دیدگی‌ ورزشکاران جلوگیری کنیم. هر چقدر که تکنولوژی پیشرفت می‌کند قیمت پوشاک هوشمند نیز کاهش می یابد. این مساله باعث رشد بازار محصولات می‌شود.

** تعدادی از آمارهای مالی موجود در این گزارش:

* بازار پوشاک هوشمند ورزشی 3.5 میلیارد ارزش دارد.

* در سال 2015 درآمد حاصل از ارسال پوشاک هوشمند 20 میلیارد دلار بوده است.

* تا آخر 2020، 340 میلیون محصول عرضه خواهند شد.

* تا پایان سال 2015 درآمد حاصل از فروش اپلیکیشن‌های ورزشی 850 میلیون دلار خواهد بود.

منبع :