فعالیت ضدباکتریایی گونه‌ای از خیار دریایی سواحل خلیج‌فارس

محققانبه ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی در گونه خیار دریایی «Holothuria parva» سواحل خلیج فارس علیه باکتری‌های لاکتوکوکوس گارویه، استرپتوکوکوس اینیایی و قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا پرداختند.

فعالیت ضدباکتریایی گونه‌ای از خیار دریایی سواحل خلیج‌فارس

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، دکتر هدا خالدی، مجری طرح در این خصوص گفت: لاکتوکوکوس گارویه (Lactococcus garviae)، استرپتوکوکوس اینیایی (Streptococcus iniae) و ساپرولگنیا پارازیتیکا (Saprolegnia parasitica) از جمله باکتری‌ها و قارچ‌های بیماری‌زای مهمی هستند که در گونه‌های متعددی از ماهیان آب‌های شور و شیرین و نیز ماهیان سردآبی و گرمابی موجب بروز بیماری و همچنین تحمیل خسارات فراوانی به این صنعت می‌شوند.

وی افزود: برخی از عصاره‌های آبزیان خاصیت ضد باکتریایی و ضد قارچی داشته و می‌توانند رشد آنها را کنترل کنند.

خالدی تصریح کرد: در این مطالعه اثر ضد میکروبی عصاره‌های اتانولی، متانولی و کلروفرمی خیار دریایی (Holothuria parva) بر سویه‌های باکتریایی جداسازی شده از ایزوله‌های لاکتوکوکوس گارویه و استرپتوکوکوس اینیایی و قارچ ساپرولگنیا مطالعه شدند. نتایج نشان دهنده عدم تاثیر مثبت این عصاره بر مهار رشد باکتری و قارچ هدف بود.

بر اساس این گزارش، در این طرح پژوهشی دکتر سمیرا محمدیان و شقایق روح‌اللهی نیز همکاری داشته‌اند.

منبع :