توضیح چند مثال کاربردی از مبحث دنباله برای آزمون 8 آبان

چند مثال کاربردی به همراه نکته از مبحث دنباله

توضیح چند مثال کاربردی از مبحث دنباله برای آزمون 8 آبان

دانش آموزان عزیز رشته ریاضی

سلام


در اینجا برای شما چندمثال کاربردی از مبحث دنباله توضیح داده شده که با مطالعه ی آن برای آزمون 8 آبان آماده تر خواهید بود.


نویسنده: میلاد منصوری


فایل را از ذیل دانلود کنید.


فایل های ضمیمه

خرید کتاب