آزمونک زیست‌شناسی و آزمایشگاه 2- آمادگی برای 8 آبان ماه

آزمونک زیست‌شناسی و آزمایشگاه 2

آزمونک زیست‌شناسی و آزمایشگاه 2- آمادگی برای 8 آبان ماه

سلام

دانش‌آموز گرامی ، فایل ذیل برای آمادگی شما در درس زیست شناسی و آزمایشگاه 2 ،  آزمون 8 آبان ماه تهیه شده است.

موفق باشید

                                                نویسنده: شهریار دانشی