سخت‌گیری وزارت بهداشت در سالم‌سازی بوفه مدارس

وزیر بهداشت گفت: مردم می‌توانند به جای روش‌هایی مثل قمه‌زنی و غیره که باعث آسیب‌رسیدن به عزاداران و وهن شریعت، خون خود را اهداء کنند.

سخت‌گیری وزارت بهداشت در سالم‌سازی بوفه مدارس

هاشمی با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت در مورد سالم‌سازی بوفه مدارس اظهار کرد: ما در این زمینه بسیار جدی هستیم و اجازه نمی‌دهیم که مواد آسیب‌رسان به سلامت دانش‌آموزان توزیع شود. 

هاشمی ادامه داد: از فردا یکشنبه اولین کاری که انجام می‌دهیم مربوط به بوفه مدارس است و کارشناسان بهداشت محیط در این زمینه اقدامات لازم را انجام می‌دهند؛ چرا که ما در مورد بوفه مدارس سختگیر هستیم.

وزیر بهداشت همچنین درباره نظارت بر ورود تجهیزات پزشکی به کشور گفت: بخشی از این تجهیزات که از مبانی قانونی وارد می‌شوند مورد نظارت هستند؛ اما بخشی دیگر قاچاق هستند که فقط در محیط عرضه نظارت بر آن صورت می‌گیرد. در مورد اجناس چینی نیز نمی‌شود گفت چون چینی هستند جنس خوبی نیستند.

هاشمی درباره حمایت مالی وزارت بهداشت از ناشنوایان و کم‌شنوایان برای کاشت حلزون نیز اظهار کرد: تعداد کسانی که می‌توانند از حلزون استفاده کنند محدود است و حلزون حداکثر تا سن هفت یا هشت سالگی پاسخگوست. حمایت مالی ما در غالب طرح تحول نظام سلامت است که رقم قابل توجهی برای تهیه حلزون گوش می‌دهیم و بیشتر از این وسعمان نمی‌رسد.

منبع :