ابلاغ آیین نامه پذیرش دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیه

آیین نامه پذیرش دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیه توسط دکتر مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم برای اجرا به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ابلاغ شد.

ابلاغ آیین نامه پذیرش دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیه

به گزارش سرویس «دانشگاهی» ایسنا، به منظور کسب جایگاه واقعی نظام آموزش عالی کشور در سطح بین الملل،ارتقای سطح علمی دانشگاه ها، گسترش نقش موثر در دیپلماسی علم و فناوری و عمل به قانون برنامه پنجم توسعه، نقشه جامع علمی کشور و قانون اهداف و وظایف وزارت علوم، آیین نامه پذیرش دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیه تدوین و پس از تایید وزیرعلوم طی بخشنامه‌ای به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور ابلاغ شد.

بر اساس این آیین نامه، موسسات آموزش عالی می توانند از طریق مراجعه مستقیم متقاضی، برنامه مشترک با سایر دانشگاه‌ها، ایجاد شعب مشترک دانشگاهی در داخل و خارج از کشوراز طریق تفاهم نامه مشترک با دانشگاهها و سایر کشورها، سامانه جامع دانشجویان در وب جهانی و معرفی سازمان امور دانشجویان نسبت به پذیرش دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیه اقدام کنند.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، بر اساس این آیین نامه، دانشگاه‌های مادر استان‌ها و دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت، خواجه نصیرالدین طوسی، الزهرا(س)، علامه طباطبایی، بین المللی امام خمینی(ره)قزوین، شهید بهشتی، هنر تهران و تربیت مدرس می توانند مستقیما و سایر دانشگاه‌ها نیز با تصویب کمیته اجرایی این آیین نامه که در سازمان امور دانشجویان تشکیل می شود نسبت به پذیرش دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیه اقدام کنند.

منبع :