چرا انگیزه؟ (نویسندگان نوجوان)

یک کشتی‌گیر را در نظر بگیرید. او ممکن است اضافه‌وزن داشته باشد ولی برای کم کردن وزن خود حاضر است ساعت‌ها تمرین کند تا وزن خود را به حدنصاب برساند.

چرا انگیزه؟ (نویسندگان نوجوان)

سیدمحمد صادقی‌، کلاس هشتم از رودسر این مقاله را درباره‌ی اهمیت انگیزه نوشته است.

یادداشت‌های خود را به آدرس azmoon.mag@gmail.com بفرستید.

هر دانش‌آموزی برای رسیدن به موفقیت و هدف خود نیازمند یک انگیزه‌ی قوی است. انگیزه سبب می‌شود تا به هدف خود بیش‌تر فکر کنیم. هنگامی که قرار است یک ورزشکار به مسابقات اعزام شود، ابتدا مربیان میزان انگیزه‌اش را می‌پرسند.

یک کشتی‌گیر را در نظر بگیرید. او ممکن است اضافه‌وزن داشته باشد ولی برای کم کردن وزن خود حاضر است ساعت‌ها تمرین کند تا وزن خود را به حدنصاب برساند.

این نیازمند یک انگیزه‌ی بسیار قوی است.

آیا شما می‌توانید یک ماشین را که حتی یک قطره بنزین ندارد روشن کنید و حرکت دهید؟ انگیزه هم همین است. انگیزه همگام با آغاز درس باعث می‌شود با اطمینان خاطر بیش‌تری رو به جلو حرکت کنید و برنامه‌های‌تان را به مقصد برسانید.

انگیزه باعث می‌شود در مدرسه به درس معلم خوب گوش دهید و این انگیزه است که در ادراک مطالب به کمکتان می‌آید.

نکته: اولیای عزیز! یادتان باشد هیچ گاه دانش‌آموزی را مجبور به درس خواندن نکنید. اول زمینه‌ی انگیزه را برای مطالعه با روحیه و انرژی مثبت دادن، در او فراهم کنید یا به‌عبارتی درس خواندن را تحمیل نکنید.