از هدف تا رسیدن به آرزوها (2(نویسندگان نوجوان)

ه‌ریزی، کلید موفقیت است. من قبل از پیوستن به کانون، آن را اجرا نمی‌کردم. با آغاز پایه‌ی هفتم و سخت‌تر شدن درس‌ها به کانون آمدم تا در آزمون‌های برنامه‌ای شرکت کنم و در درس‌هایم موفق باشم.

از هدف تا رسیدن به آرزوها (2(نویسندگان نوجوان)

مرتضی رمضانی- هفتم- رودسر، کلاس هفتم از رودسر این مقاله را هدف‌گذاری نوشته است.

یادداشت‌های خود را به آدرس azmoon.mag@gmail.com بفرستید.


برای رسیدن به هدف اول، یعنی موفقیت در امتحانات مدرسه و هدف دوم یعنی کسب درصد و تراز مناسب در آزمون‌های کانون، باید برنامه‌ریزی معین و مشخصی داشته باشیم. برنامه‌ریزی، کلید موفقیت است. من قبل از پیوستن به کانون، آن را اجرا نمی‌کردم. با آغاز پایه‌ی هفتم و سخت‌تر شدن درس‌ها ‌به کانون آمدم تا در آزمون‌های برنامه‌ای شرکت کنم و در درس‌هایم موفق باشم.

برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت روزانه، درس هر روز را در همان روز خواندن به مدت 30 تا 45 دقیقه، تمرین حل کردن و تست زدن برای یاد گرفتن مدیریت زمان و چگونه آزمون دادن را از اولویت‌های برنامه‌ریزی طبق برنامه‌ی راهبردی کانون می‌دانم.

خرید کتاب