مثلث تحصیل

دانش‌آموزان با تلاش و پشتکار و همت خود اصلی‌ترین نقش را بازی می‌کنند.

مثلث تحصیل

اکنون سال‌هاست که دیگر پشت صندلی‌های مدرسه نمی‌نشینم اما وقتی به دانش‌آموزانی نگاه می‌کنم که با هزاران آرزوی بزرگ و کوچک می‌آیند و روز جمعه پشت صندلی‌های مدرسه می‌نشینند و آزمون می‌دهند دوست دارم که تمام آن‌ها روزی گل‌های سرسبد گلستان دانش شوند و نام خود را به همراه نام میهنم بر قله‌ی غرور فریاد بزنند. به نظر من برای پیشرفت دانش‌آموزان سرزمینم سه مثلث تأثیرگذار وجود دارد:

  • دانش‌آموز: دانش‌آموزان با تلاش و پشتکار و همت خود اصلی‌ترین نقش را بازی می‌کنند.

  • اولیا: والدین با ایجاد محیطی آرام و دور از هر گونه استرس، اضطراب و مشاجرات خانوادگی و همیاری و تشویق روانی به عنوان واحد تدارکات و پشت صحنه عمل می‌کنند که گاهی اثر نامطلوب آن را در دانش‌آموزانی بااستعداد می‌بینیم که در خانواده‌های مناسبی قرار ندارند و متأسفانه علی‌رغم استعداد‌های سرشار، موفقیت را همچون سرابی در دوردست می‌بینند و به آن دست پیدا نخواهند کرد.

  • امکانات و دانش: یکی از مسائل مهم داشتن امکانات و عدالت آموزشی است. در گذشته تمرکز امکانات و اساتید زبده در شهرهای بزرگ بود و اکنون امکاناتی مانند آزمون‌ها و فیلم‌های آموزشی و کتاب‌های کمک‌آموزشی بسیار در عدالت آموزشی مؤثر بوده است. امروزه‌ بورسیه‌ی دانش‌آموزان بی‌بضاعت نیز کمک شایانی در کشف استعدادهای نهفته در این سرزمین کرده است.