ویژگی‌های کلمات و نکات کلیدی و فواید یادداشت‌برداری

کلمه یا نکات کلیدی همچون نامش مانند کلیدی است که بدون آن، قفل مطلب بسته می‌ماند.

ویژگی‌های کلمات و نکات کلیدی و فواید یادداشت‌برداری

کلمه یا نکات کلیدی همچون نامش مانند کلیدی است که بدون ‌آن، قفل مطلب بسته می‌ماند. کلمه‌ی کلیدی باید خلاصه‌ی مطلب باشد و معنی و مفهوم جمله را برساند، به صورت ابتکاری و خلاقانه و استنباطی باشد و مغز را وادار به فعالیت کند؛ یعنی با دیدن یک نکته، نکات دیگر مرتبط با آن در ذهن تداعی شود.

یادداشت‌برداری در حین مطالعه فواید زیادی دارد. به عنوان مثال، از خواب‌آلودگی و حواس‌پرتی حین مطالعه جلوگیری می‌کند. شما هم حتماً تجربه‌ی پرت شدن حواس حین مطالعه را دارید. این به دلیل منفعل بودن مطالعه است. زمانی که حین مطالعه یادداشت‌برداری می‌کنید و نکات مهم را یادداشت می‌کنید، ذهن و بدن عملاً درگیر مطالعه و فراگیری نکات مهم می‌شوند که یک مطالعه‌ی فعال را ایجاد می‌کند. یادداشت‌برداری با ایجاد یک مطالعه‌ی فعال دقت و تمرکز در حین مطالعه را بالا می‌برد؛ زیرا تمام تمرکز و حواس شما در پی یادداشت نکات کلیدی است و فرصتی برای حواس‌پرتی باقی نمی‌ماند. فایده‌ی دیگر یادداشت‌برداری، آسان شدن یادگیری، نگهداری و یادآوری نکات مهم و کلیدی است. با این روش شما از یادگیری و نگهداری و یادآوری همه‌ی مطالب معاف می‌شوید؛ با این مزیت که تمام مطالب را با حجم کم‌تر، دقت بیش‌تر، یادگیری آسان‌تر، نگهداری طولانی‌تر و یادآوری راحت‌تر در ذهن خواهید داشت. دیگر مزیت و فایده‌ی یادداشت‌برداری صرفه‌جویی در وقت است. معمولاً به طور متوسط 10 درصد مطالب یک کتاب مهم و مفید هستند؛ البته بعضی از کتاب‌ها مثلاً کتاب‌های علوم زیستی با همه‌ی زیرشاخه‌ها و گرایش‌هایش مثل زیست‌‌شناسی دارای نکات بسیار زیادی هستند که شاید بیش از 30 درصد مطالب مفید و مهم باشد اما از سوی دیگر کتاب‌های دیگر هستند که کم‌تر از 10 درصد مطالب مهم دارند. زمانی که نکات مهم یادداشت‌برداری شوند برای مرور کردن مطالب به جای مرور تمام مطالب با مرور نکات کلیدی صرفه‌جویی قابل توجهی در زمان خواهد شد.

فایده‌‌‌ی دیگر یادداشت‌برداری، فعال کردن ذهن است. زمانی که با دیدن یک نکته، چندین نکته را به خاطر می‌آورید باعث فعال شدن ذهن و تقویت حافظه می‌شود. دیگر فایده‌ی یادداشت‌برداری نکات کلیدی، حذف مطالب اضافی است؛ زیرا نکات مانند حلقه‌های زنجیر به هم وصل‌اند و با یادآوری یک نکته، خودبه‌خود حلقه‌ی بعدی زنجیر که نکته‌ی بعدی است یادآوری می‌شود؛ اما زمانی که مطالب اضافی هم همراه نکات کلیدی باشند باعث فاصله افتادن بین این حلقه‌های زنجیر می‌شوند و با از هم گسیختگی این زنجیر میزان فراموشی مطالب به حداقل می‌رسد.