جلسه‌ی آزمون (2)

بعد از پرداختن به این موضوع که هر کدام از سؤالات آزمون چه ماهیتی بر اساس گروه‌بندی سطح دشواری دارند باید به رویکرد کلی مواجهه با سؤالات در جلسه‌ی آزمون بپردازیم.

جلسه‌ی آزمون (2)

بعد از پرداختن به این موضوع که هر کدام از سؤالات آزمون چه ماهیتی بر اساس گروه‌بندی سطح دشواری دارند باید به رویکرد کلی مواجهه با سؤالات در جلسه‌ی آزمون بپردازیم.

الگوی موفق در پشت سر گذاشتن آزمون موفق، حل سؤالات ساده در دور اول پاسخ‌گویی، حل سؤالات زمان‌بر در دور دوم و در زمان‌های ذخیره‌شده و درنهایت عدم پاسخ‌گویی به سؤالات دشوار است. موفقیت در تشخیص درست سؤالات هر کدام از این گروه‌ها، مهم‌ترین مهارت در اجرای صحیح این الگوست که قطعاً با حضور در آزمون‌ها و تکرار تجربه‌ی آزمونی تقویت خواهد شد.

در بخشی از آموزه‌های مدیریت آزمون، با تکنیک ضربدر و منها آشنا می‌شویم که نقش تسهیل‌کننده‌ی اجرای الگوی فوق را در جلسه‌ی آزمون دارد. قرار دادن علامت ضربدر در کنار گروه دوم از سؤالات و قرار دادن علامت منها در کنار گروه سوم نقش بسیار مؤثری در شناسایی سریع این سؤالات در جلسه‌ی امتحان دارد و به اجرای دقیق‌تر و سریع‌تر آن کمک می‌کند.

مواجه شدن با سؤال زمان‌بر صرفاً باید با این واکنش همراه باشد که توان علمی لازم برای حل سؤال وجود دارد اما نیاز به زمانی ویژه داریم تا در شرایطی ویژه اطلاعات لازم برای حل سؤال را بازیابی کنیم.

مواجه شدن با سؤالات دشوار نیز باید با این واکنش همراه باشد که قطعاً تمام آزمون‌دهنده‌ها سختی این سؤال را درک می‌کنند و احتمالاً درصد پاسخ‌گویی بسیار پایینی برای این سؤال قابل پیش‌بینی است.

سؤالات دشوار (که قطعاً تعداد بالایی ندارند) در اصل برای محک زدن میزان توانمندی مدیریت آزمون و مشخص کردن برترین‌های آزمون طراحی می‌شوند. بدیهی است که در اولین گام در روبه‌رو شدن با این سؤالات، باید به جای آشفتگی و نگرانی در مورد نتیجه‌ی آزمون، از این سؤال عبور کنیم و به انتقال دادن معلومات خود از سؤالات صحیح و بر زمان تمرکز کنیم.

برای موفقیت در ساختن آزمون ساده از آزمونی که دشوار به نظر می‌رسد، باید به هدف‌گذاری چند از 10 شخصی‌تان متمرکز شوید. با دشوار شدن سؤالات میزان پاسخ‌گویی کلی و میانگین درصد کلی همه‌ی آزمون‌دهندگان افت محسوسی خواهد کرد. در این شرایط، هم‌چنان برگ برنده در دست دانش‌آموزی است که بر رفتار آزمونی خود تمرکز کرده است.