جزوه‌ی معلم یا کتاب درسی؟

هر زمان به تمرین‌های کتاب درسی تسلط پیدا کردید، از کتاب‌های کمک‌آموزشی برای افزایش کیفیت کارتان استفاده کنید.

جزوه‌ی معلم یا کتاب درسی؟

سؤالی که این روزها به دفعات از دانش‌آموزانم می‌شنوم این است که: «از همین شروع سال تحصیلی می‌خواهم به بهترین شکل عمل کنم، اما نمی‌دانم کتاب درسی را بخوانم یا جزوه‌ی معلم را؟»

در پاسخ باید گفت هر دو. جزوه‌ی معلم حاصل علم و تجربه‌ی ایشان و کتاب درسی کامل‌ترین منبعی است که قرار است همیشه با مطالب آن سنجش شوید. هیچ کدام را کنار نگذارید. برای مطالعه‌ی درس هر روز در همان روز، از جزوه‌ی معلم استفاده کنید. درواقع برای شروع مطالعه و یادگیری آسان‌تر از جزوه‌ی کلاسی کمک بگیرید و بعد برای مطالعه‌ی عمیق‌تر به سراغ کتاب درسی بروید.

هر زمان به تمرین‌های کتاب درسی تسلط پیدا کردید، از کتاب‌های کمک‌آموزشی برای افزایش کیفیت کارتان استفاده کنید.