برنامه‌ریزی و نحوه‌ی تنظیم برنامه

اگر برنامه‌ی منظم نداشته باشید که وقت خود را با آن تنظیم کنید، وقت زیادی را تلف خواهید کرد.

برنامه‌ریزی و نحوه‌ی تنظیم برنامه

اگر برنامه‌ی منظم نداشته باشید که وقت خود را با آن تنظیم کنید، وقت زیادی را تلف خواهید کرد. اگر از همان ابتدای سال تحصیلی، برنامه‌ای مرتب و منظم نداشته باشید، روز به روز تکالیف درسی روی هم انباشته می‌شوند و هر چه بیش‌تر تعلل کنید، تکالیف بیش‌تری خواهید داشت و رغبت شروع کردن، در شما کم‌تر خواهد شد. پس عاقلانه است که برنامه‌ای منسجم برای مطالعه و انجام تکالیف برای خود تنظیم کنید.

برنامه‌ای را که برای خود تهیه می‌کنید، بستگی به برنامه‌ی کلاسی مدرسه، کلاس‌های فوق برنامه و سایر فعالیت‌های شما خواهد داشت. یک برنامه‌ی خوب، برنامه‌ای است که با توجه به شرایط و امکانات موجود (تمام عوامل اجتماعی، اقتصادی، زمانی، خصوصیات فردی) طرح‌ریزی می‌شود.

لازم است برای تعیین اهداف بلندمدت در مطالعه، اهداف کوتاه‌مدتی را در نظر بگیرید؛ به این معنا که با ایجاد ضرب‌العجل مطالعاتی، خود را مقید سازید که در مدت‌زمان معینی، صفحه، مبحث یا کتابی را مطالعه کنید. تعیین این ضرب‌العجل، به شما این نیرو را می‌دهد که در مدت‌زمان کوتاهی با دقت و تمرکز بیش‌تری به مطالعه بپردازید.