اصلی‌ترین عامل سنجش

نمره‌ی تراز معیار دقیقی برای ارزیابی وضع آموزشی است و رتبه از تراز درس‌های مختلف (تراز کل) مشخص می‌شود.

اصلی‌ترین عامل سنجش

نمره‌ی تراز معیار دقیقی برای ارزیابی وضع آموزشی است و رتبه از تراز درس‌های مختلف (تراز کل) مشخص می‌شود.باید گفت هدف اصلی شرکت در آزمون‌ها این است که در هر درس از روی نمره (درصد) متوجه شویم که وضعیت کلی درسی ما چگونه است یا در هر درس از روی رتبه متوجه شویم که وضعیت ما چگونه است.

برخی از دانش‌آموزان، به یادگیری از آزمون و سطح آموخته‌ها توجهی ندارند و آزمون را معیار سنجش قرار نمی‌دهند در صورتی که چنین نیست. آزمون باید تبدیل یادگیری ناقص به کامل، ثبت آموخته‌ها و مطالعه‌ی مباحث بعدی باشد.

فرض کنید از دانش‌آموزان کلاس شما، آزمون زبان گرفته شده است. شما در این کلاس، نمره‌ی 14 کسب می‌کنید و با این نمره، نفر اول کلاس می‌شوید. یک بار دیگر از آن کلاس آزمونی گرفته می‌شود و این بار نیز شما نمره‌ی 14 کسب می‌کنید، با این تفاوت که نفر آخر کلاس می‌شوید. در هر دو آزمون شما نمره‌ی 14 را کسب کردید ولی ارزش این دو نمره، یکسان نیست. این موضوع یعنی یکسان‌سازی ارزش نمرات، مفهوم تراز (نرمالیزاسیون ) را بیان می‌کند.

به عبارتی ممکن است دقیقاً درصد نمرات خام کارنامه‌ی شما با درصد نمرات خام کارنامه‌ی دوست شما یکسان باشد ولی رتبه‌ی شما یکسان نباشد؛ یعنی در کنکور سراسری و آزمون‌های کانون فرهنگی آموزش هر تست کنکور ارزش خاص خود را دارد. به طور مثال ارزش تست شماره‌ی 5 ادبیات با تست شماره‌ی 6 یکسان نیست و جالب است بدانید آن تست که کم‌ترین پاسخ‌گو را دارد، ارزشمندتر است.

تراز با سطح علمی شرکت‌کنندگان در آزمون رابطه‌ی مستقیم دارد. در آزمون‌های سراسری، رشته‌‌‌های متفاوت با تغییر ضرایبی که در هر درس دارند، آزمون را اصطلاحاً سخت و ساده می‌‌کنند؛ بنابراین برای کسب تراز بالا با استفاده از توان علمی خودتان به تغییر ضرایب هر درس توجه کنید.

تراز عامل اصلی سنجش و ارزیابی آموخته‌ها و عامل تعیین‌کننده‌ی جایگاه شما در آزمون‌های مختلف است.