اشکال کار کجاست؟

همه‌ی ما در زندگی هدفی را مشخص می‌کنیم و برای رسیدن به آن، تمام تلاشمان را به کار می‌گیریم؛ ولی کسانی می‌توانند بهترین نتیجه را بگیرند که راه را درست انتخاب کنند.

اشکال کار کجاست؟

همه‌ی ما در زندگی هدفی را مشخص می‌کنیم و برای رسیدن به آن، تمام تلاشمان را به کار می‌گیریم؛ ولی کسانی می‌توانند بهترین نتیجه را بگیرند که راه را درست انتخاب کنند و از ابزارهای مناسب بهره ببرند. آزمون‌ها یکی از فرصت‌هایی است که شما می‌توانید از اشتباهات‌تان درس بگیرید و آن‌ها را تکرار نکنید.

برای موفقیت در هر آزمون ابتدا مطالب درسی را مطابق با برنامه به‌خوبی مطالعه کنید و سپس بنا به اهمیت هر درس برای آن تست و تمرین حل کنید. در جلسه‌ی آزمون حتماً تکنیک‌های تست‌زنی از جمله تکنیک ضربدر و منها و زمان‌های نقصانی را رعایت کنید. اگر در منزل به میزان کافی تست حل کرده باشید در جلسه‌ی آزمون می‌توانید تست‌های وقت‌گیر و زمان‌بر را تشخیص دهید و با اراده‌ی قوی آن‌ها را مشخص کرده و کنار بگذارید و در آخر آزمون اگر فرصت داشتید مجدداً شروع به حل آن‌ها کنید.

برخی دانش‌آموزان می‌گویند با آن‌که تکنیک ضربدر و منها را اجرا می‌کنند ولی باز در آزمون دچار کمبود وقت می‌شوند. اشکال کار کجاست؟

1) شاید به دلیل نداشتن تمرین کافی در منزل تست‌های وقت‌گیر را دیر تشخیص می‌دهند؛ مثلاً به جای آن‌که با خواندن صورت سؤال متوجه حل طولانی آن شوند، ابتدا شروع به حل کرده و چند دقیقه وقت صرف حل آن می‌کنند و وقتی به جواب نمی‌رسند تازه در کنار آن علامت ضربدر قرار می‌دهند.

2) شاید تست وقت‌گیر را به موقع تشخیص می‌دهند ولی اراده‌ی کافی برای کنار گذاشتن آن را ندارند و با وسواس می‌خواهند به همه‌ی سؤال‌ها پاسخ دهند.

3) شاید این کار را برای همه‌ی درس‌ها انجام نمی‌دهند و این سبب می‌شود وقت ذخیره‌شده در برخی درس‌ها را به برخی دیگر داده و دوباره فرصت نمی‌کنند که به سراغ سؤال‌های وقت‌گیر بروند.